Jenna Hansen

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: warming sequence to full split

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: easy flow easy breath

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 75 min
Focus: connect with the breath

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: hip mobility & open hearts

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: flow to flying pigeon! Strength and hip openers

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: Open Your Heart

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: Flowing with our breath— let the breath being the leader

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: full body flow

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: love!!

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: Love!!

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: Celebrating our bodies through movement

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: Lovin’ your body UP!!

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 90 min
Focus: Get into the Flow!

Vinyasa with Jenna

Vinyasa with Jenna

Yoga Style: Vinyasa Yoga
Teacher: Jenna
Length: 4 min
Focus: Sun salutation and snow shoes